Karta pływacka

Zdobądź kartę pływacką

Nie posiadasz jeszcze karty pływackiej, a chcesz ją zdobyć? Zapraszamy wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych na basen w Pawłowicach! W krytej pływalni „Wodny Raj” można zdać egzamin na kartę pływacką.

Karta pływacka daje możliwość poszerzenia swoich uprawnień. Jej okazanie jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu na Młodszego Ratownika WOPR, a osobom niepełnoletnim może okazać się przydatna podczas wypożyczania sprzętu wodnego (kajak, łódka).

Zdobycie karty pływackiej jest uwarunkowane pozytywnym zdaniem egzaminu obejmującego:

  • przepłynięcie w wodzie dystansu 200 m. dowolnym stylem, w tym co najmniej 50 m. na plecach,
  • wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
  • przepłynięcie pod wodą minimum 5 m.

Do egzaminu można przystąpić po okazaniu dowodu tożsamości, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów.

Zdawać na kartę pływacką można w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godzinach 1400 – 1500, po uprzednim zapisaniu się na egzamin w kasie Gminnego Ośrodka Sportu, tel 32 47 24 215.

Koszt karty pływackiej wynosi 25 zł. UWAGA! Wydajemy trwałe plastikowe karty pływackie WOPR.

Last update at: 12.04.2019
Author: Gminny Ośrodek Sportu
Updated by: Felicja Brączek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected