Komunikat o stanie jakości wody

Komunikat o stanie jakości wody w Krytej Pływalni "Wodny Raj"

 

 

OBIEG

BASEN SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

WANNA JACUZZI

OCENA PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

DATA WYKONANIA BADANIA

07.11.2023

07.11.2023

 
 
 
07.11.2023
 
 
 

OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCHDATA WYKONANIA BADANIA

07.11.2023

07.11.2023

07.11.2023

PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD WYMAGAŃ

-

-

-

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

-

-

-

 

 

woda w normiewoda warunkowo w normiewoda nie spełnia norm

 

 

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected